Regulament Oficial al Programului de Fidelitate CM Sphera Card de fidelitate Sphera

(“Regulamentul Oficial”)

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic si Tratament SRL,  înregistrata la Registrul Comertului ILFOV, sub numarul J23 / 2417 / 2013, cod fiscal 32117158, (denumita in continuare “Organizatorul”).

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in oricare din sediile CM Sphera si pe site-ul www.cmsphera.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in sediile CM Sphera, laboratoarele si punctele de recoltare IDS Laboratories, Medical Expert Clinic si IDS Laborator, din anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat in Iunie 2017 si are durata nedeterminata.

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Regulamentului, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 7 zile inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata in sediile participante sau pe site cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Programului, intr-un loc vizibil.

Dupa data incheierii Programului, manifestata fizic prin retragerea afisarii Regulamentului pe Site, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului de Fidelitate.

SECTIUNEA 4. PARTICIPAREA LA PROGRAM

A.     Dreptul de participare

La Program pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data intrarii in Program.

La Program nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Are dreptul de a solicita un card de fidelitate CM Sphera, orice persoana care indeplineste conditiile de mai sus si care acceseaza serviciile medicale oferite de Organizator si partenerii acestuia, indiferent de valoare.

B.     Inscrierea in program si conditiile de participare

La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere si prin semnarea acestuia. Formularele de inscriere sunt accesibile sub forma fizica, in oricare din sediile CM Sphera sau in locatiile partenerilor la program.

Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid. Completarea corecta a formularului de inscriere si predarea lui activeaza accesul la reducere.

La program se poate participa numai prin completarea campurilor obligatorii si semnarea Formularului de Inscriere in Program, prin care clientul ia la cunostinta si accepta termenii si conditiile Programului si isi exprima consimtamantul expres si fara echivoc de prelucrare a datelor furnizate. Formularul de Inscriere este accesibil in forma fizica la oricare dintre Receptiile CM Sphera sau in suporturile media ale partenerilor contractuali (exemplu: reviste, cataloage, etc.).

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE CM SPHERA

In cazul in care posesorul de card de fidelitate CM Sphera nu prezinta cardul la Receptie, in momentul accesarii serviciilor medicale, acesta nu va putea beneficia de avantajele cardului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza programe de reduceri si oferte destinate exclusiv posesorilor de card CM Sphera, cu conditia afisarii acestora pe site-ul www.cmsphera.ro.

Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate CM Sphera. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform Legilor in vigoare.

Cardul de fidelitate CM Sphera nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona servicii medicale sau servicii pe baza acestui card, ci poate doar beneficia de avantajele oferite de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a emite, aditional cardului CM Sphera, si alte tipuri de carduri, adresate doar anumitor categorii de clienti in baza unor regulamente distincte.

5.1. Avantajele cardului de fidelitate

O reducere de 6% la orice accesare de servicii medicale efectuata in punctele de lucru ale S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic si Tratament SRL sau ale partenerilor (IDS Laboratories, Medical Expert Clinic si IDS Laborator Constanta). Reducerea de 6% mentionat mai sus se aplica numai pentru servicii medicale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. servicii medicale sunt achizitionate si accesate in punctele de lucru ale S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic si Tratament SRL sau ale partenerilor (IDS Laboratories, Medical Expert Clinic si IDS Laborator Constanta)
 2. servicii medicale care nu se afla in promotie.

In plus, cardul de fidelitate ofera acces la promotiile si alte avantaje oferite de CM Sphera si partenerii, respectiv:

 • promotii de pret, unde veti putea achizitiona servicii medicale cu reduceri de pret. In aceasta situatie, discountul de 6% prevazut mai sus nu se aplica;
 • orice alte oferte speciale si concursuri organizate de S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic si Tratament SRL (cu participarea/inregistrarea automata a posesorului de card de fidelitate CM SPHERA in conditiile stabilite de organizator printr-un regulament de concurs ce va fi emis si facut public pe site-ul www.cmsphera.ro).

5.2. Mecanismul programului

Cardul de fidelitate CM Sphera este un program prin care posesorul de card beneficiaza de o reducere de 6% la preturile de lista in cazul platii cu numerar a serviciilor medicale oferite in sediile CM Sphera sau la partenerii din program (laboratoarele si punctele de recoltare IDS Laboratories, Medical Expert Clinic si IDS Laborator).

In cazul in care Participantul opteaza pentru o promotie CM Sphera sau pentru o reducere speciala de pret oferita de CM Sphera, posesorul de card, indiferent de tipul de card, beneficiaza numai de promotia sau reducerea respectiva.

5.3. Utilizarea cardului de fidelitate

Utilizarea cardului de fidelitate CM Sphera se poate face de catre titularul acestuia, de sotul/sotia sau rudele de gradul I ale titularului. Pentru a beneficia de reduceri, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate CM Sphera si sa prezinte cardul la Receptie inainte ca personalul din centrul medical / punctul de recoltare sa inceapa introducerea serviciilor medicale.

5.4. Dezactivarea cardului de fidelitate

Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva cardul CM Sphera in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.

In cazul dezactivarii cardului CM Sphera pentru oricare dintre motivele de mai sus, pentru a putea intra in posesia unui nou card, participantul trebuie sa completeze un nou formular de inscriere in Program.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic si Tratament SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii CM Sphera, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la de la CM Sphera si partenerii din program.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. CM Sphera poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12),
 • dreptul de acces la date (art.13),
 • dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si
 • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15),
 • dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si
 • dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:

 1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit;
 2. sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau
 3. sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Datele Participantilor la programul de fidelitate nu vor fi transferate in strainatate.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in toate sediile CM Sphera si ale partenerilor, precum si pe web la adresa www.cmsphera.ro.

SECTIUNEA 8. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Legea aplicabila este legea romana.